Нови съоръжения ще пречистват питейната вода

   От началото на следващата седмица на сайта на Регионалната здравна инспекция – Плевен ще бъдат публикувани данните от мониторинга на питейната вода, с всички проби и с всички отклонения, като ще бъде добавена информация дали те носят някакъв здравен риск за населението   – информира д-р Ани Симеонова – директор на дирекция „ Обществено здраве”. Отделно ще има поместени текстове за спиране на водоподаването, тъй като в такива моменти винаги има риск от замърсяване. По данни на специалистите,  от дълго време е установено отклонение от изискванията за питейна вода по някои от показателите– обясни д-р Симеонова, като изказа мнение, че те не са довели до увреждане на здравето или възникване на епидемии след консумирането й. По показател „мътност” все още има проблеми в Червен бряг и Плевен. Това се дължи на използването на повърхностни водоизточници. Това не носи риск за здравето на населението – категорична е д-р Симеонова. Отклоненията по микробилогични показатели са характерни както за Плевенска област, така и за цялата страна.