Интегрираният план – първа стъпка към успешно реализиране на проектите през следващия период

„Интегрираниятплан за градско възстановяване и развитие на Плевен” е първата стъпка към успешното реализиране на проектите на Община Плевен към следващия програмен период”, това каза кметът проф. д-р Димитър Стойковпо време на снощната извънредна сесия на Общински съвет Плевен.