Център „Отворена врата” с нов проект за социални предприятия

Плевенският център „Отворена врата” се включва в нов проект, насочен към работа с правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия, това разясниха домакините на фокус група, организирана от неправителствената организация Център „Отворена врата”, съвместно с Фонда за превенция на престъпността – ИГА. При осъществяването на амбициозната програма ще се ползва опита на организираните вече социални предприятия в Германия, които са били посетени и по думите на Златка Мачева – председател на Управителния съвет на Център „Отворена врата” Плевен, са помогнали за обогатяване на опита, които има организацията в тази дейност.