Гласуваха 35 000 лв. за Спортен календар за 2017 година

   Общинският съвет на Плевен гласува разпределението на средствата за спорт, приети с Решение №462/26.01.2017 г. на Общинския съвет в група „Физическа култура и спорт” за тази година. 
„Общият размер на тези средства е 310 000 лв. Разпределението е съответно 35 000 лв. за финансиране на Спортния календар на общината, за Ученическите игри – 30 000 лв.“, съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет Мартин Митев.