Общинският съвет прие новата структура на общинската администрация от 408 щатни бройки

   Общински съвет – Плевен утвърди нова структура на администрацията на Община Плевен с численост на служителите в нея от 408 щатни бройки, разделени в дирекции, отдели и звена. Предложението бе прието на януарската сесия с гласовете на 29 от общинските съветници.

„В приетата нова структура на общинска администрация няма абсолютно никаква промяна по отношение на досега действащата численост. Т.е. не се предвиждат нито съкращения, нито разкрива на нови работни места в администрацията. Промените са само като структура и смятам, че са напълно резонни“, коментира на редовната си пресконференция след сесията днес председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че единственото, за което може да се каже, че е ново в структурата, това е звеното „Културно наследство“. То се създава във връзка с измененията в Закона за културното наследство.