Съживяват наследството в село Победа по проект

По нов проект ще работи през тази година НЧ „Зора -1990 г.” село Победа, Община Долна Митрополия. Той се финансира по Програма „Живо наследство” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” с подкрепата на Фондация Америка за България. Програмата е насочена към възстановяване и оживяване на материалното и нематериално културно наследство в различни населени места на страната.