Читалищата ще чакат още за разпределянето на парите

   Нова работна среща събра ръководствата на читалищата от община Плевен, за да се уточни по какви критерии да бъдат разпределени финансовите средства, гласувани на заседание на Общинския съвет. На нея присъстваха Диана Данова – председател на постоянната комисия по култура и Пенчо Дреновски – председател на постоянната комисия „Общинска собственост”. След като представителите на 35-те културни средища изслушаха доклада за проверките, извършени в градските читалища, те отново изразиха несъгласие с начина, по който са определени критериите за оценяване на читалищната дейност и за разпределяне на финансовите средства за 2017 г.