ОбС ще обжалва решението на Административен съд – Плевен

   Общински съвет – Плевен ще се възползва от законовото си право и ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд – Плевен за отмяната на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредба 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Текстът касае таксата за ползване на детските градини на територията на общината.

„Считам, че процесуалното нарушение, на което АС – Плевен се позовава в своето решение за отмяна на текста от Наредбата, не е съществено и на практика не е довело до ограничаване правата на гражданите да вземат участие в обсъждането на проекта за изменение на Наредбата, т.е. срока в който е можело да направят това – 14 дни, е бил спазен“, заяви председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.

Със свое решение от 10 февруари АС – Плевен е отменил чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.