Онлайн плащане на данъци и такси въвежда Община Плевен

   Данъчно задължените лица вече могат да плащат сумите за различните видове данъци и такси по Интернет чрез дебитна/кредитна карта, без да се налага да посещават на място Салона за обслужване на клиенти в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Новата услуга е достъпна в Интернет страницата на местната администрация – www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси” – „Проверка и плащане на данъци”, или чрез секция „Онлайн услуги”. Чрез изписване на ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите се влиза в потребителския профил за проверка на задълженията и тяхното плащане.