Подписаха договор за безвъзмездна помощ за основен ремонт на ДФСГ „Интелект”

   Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 12 декември 2016 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” – Плевен”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Компонент 2 „МОН и общини, на чиято територия са разположени професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и „Растениевъдство и животновъдство”. Стойността на проекта възлиза на 1 399 992,00 лв., а общата му продължителност е 30 месеца, съобщава сайтът на Община Плевен.