МЗ прехвърля бивша ветеринарна лечебница на Общината

   Министърът на земеделието и храните Десислава Танева е одобрила искането на Община Плевен за безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот – публична държавна собственост, в собственост на Общината. Имотът ще се ползва за организирането на постоянен приют за отглеждане на безстопанствени животни, поясни на днешното оперативно заседание на ръководството на Общината кметът Георг Спартански. Сградата е на ул. „Д-р Г. М. Димитров” №106 в Плевен, представлява „Ветеринарномедицинска лечебница”. Предоставена е на Областната дирекция по безопасност на храните, но е с отпаднала необходимост.