Предложения за промени в Наредба №1обсъжда комисията по обществен ред и сигурност

   Общинската комисия за обществен ред и сигурност се събира на заседание на 26 юли, вторник, от 15,30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен. Председател на комисията е председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.  Дневният ред на заседанието включва обсъждане на няколко предложения, свързани с промени в действаща общинска Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Предложения за изменения и допълнение на нормативния акт внасят секретарят на Община Плевен Паулина Кирова, началникът на Първо РУ на МВР – Плевен Лидия Петкова и Росен Русанов – кмет на село Буковлък.