МУ – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение по здравен мениджмънт

   Факултет „Обществено здраве“ при Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, съобщи деканът на ФОЗ проф. д-р Силвия Янкуловска. С тази стъпка МУ – Плевен е първи сред медицинските университети в страната с право за реализация на цялостна магистърска програма по тази специалност под формата на дистанционно обучение. 
Основите на дистанционната форма на обучение бяха положени в рамките на  Проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, с ръководител на проекта доц. Георги Цанев.