Режимно водоподаване в Гривица

   Поради недостиг на питейна вода за високата зона в с. Гривица, вследствие увеличената консумация през летния сезон и ползване на вода не по предназначение, се налага временно режимно водоподаване  в част от селището, за времето от 20 часа до 7 часа, за ниската част, заключена в района между улиците “Ив. Вазов”, “Майор Шонцу”, “Гоце Делчев” и “Козлодуй”, за да може в тези часове да се водоснабдят живеещите във високите части на селището.
За облекчаване на недостига на питейна вода, “ВиК” – Плевен приканва да не се ползва питейна вода за поливане, пълнене на басейни, миене на МПС и тротоари и други.