Общинският съвет заседава извънредно на 13 юли

   Общинският съвет на Плевен ще заседава извънредно на 13 юли, сряда, от 9 часа в сграда „Гена Димитрова“. Дневният ред на извънредната сесия е от две точки – предложения във връзка кандидатстването на Община Плевен с партньорски проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Първа точка в дневния ред е предложение за Споразумение за общинско сътрудничество във връзка с кандидатстването на Плевен с проекта. Общината е изпълнила проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“ по Схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г“.