Обществен фонд – читалища започва работа по две програми

   Две програми реализира сдружение „Плевенски обществен фонд – Читалища”, съвместно с „Тръста за социална алтернатива” – информира Даниела Димитрова – изпълнителен директор на сдружението. По програма „Равен шанс – достъп до средно образование” се цели подобряването на достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства. По нея на 15 кандидати ще бъдат предоставяни карти за транспорт и учебници от 8 до 12 клас. За подпомагане ще бъдат одобрени момичета и момчета с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. По думите на Даниела Димитрова кандидатите за подпомагане трябва да имат доход до 375 лв. и успехът им да не е по-нисък от 3,50.