Общински съвет – Плевен заседава извънредно на 14 юни

   По повод упражненото от кмета право за връщане за ново обсъждане на актове на Общинския съвет, Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев свиква на основание Чл. 12, ал. 4, т.1 от Правилника на местния ОбС, извънредно заседание на 14 юни, вторник, от 9 часа в зала „Гена Димитрова“. Един от поводите за свикването е връщането за ново разглеждане на акта, който е приет на редовната сесия през май за опрощаване на задълженията на читалищата на територията на община Плевен за предходни години.

„Общински съвет – Плевен взе това решение воден единствено и само от желанието да бъде съпричастен към финансовите проблеми на нашите читалища. Воден от това свое желание може да се каже, че взе недотам законосъобразно по този въпрос решение, което е и един от мотивите на кмета за връщане на акта – неговата незаконосъобразност.