Плевенски ученички са устремени към научни открития

   Потенциалът на възпитаниците на плевенския Център за ученическо техническо и научно творчество вече е доказан и наградите от най-престижните форуми в страната са много. Но за пръв път две ученички от Професионалната гимназия по лозарство и винарство – Плевен, които посещават заниманията по биология в Центъра, разработват темата „Изследване на антикорозионните свойства на екзополизахариди, продуцирани от прокарпети” и успяват за достигнат до третото място на Международния екофорум „Сребърна 2016”. Цената на този успех е още по-голяма, защото по думите на инж. Иван Николов – директор на плевенския Център, преподавателите и специалистите, които подготвят и помагат на младите таланти за пореден път доказават, че работят по нестандартни теми и правят в много случаи уникални научни трудове.