Проект ще предоставя услуги на хора с увреждания

   Община Плевен даде стартна проекта „Една посока много възможности”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд. При представянето му Стефан Захариев – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Плевен каза, че работата е започна още на 1 февруари 2016 г. За ръководител е избрана Гергана Христова, която запозна присъстващите представители на социални институции и неправителствени организации, с параметрите на проекта. Той ще предоставя услуги на 215 потребители с увреждания и техните семейства, както и на хора над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване на територията на Плевен. Безвъзмездната помощ от Европейския социален фонд е 499 881,88 лв. На сайта на Община Плевен са обявени служителите, които ще работят в Центъра за предоставяне на почасови социални услуги и сроковете, в които ще се приемат документи за назначаването им. Те ще бъдат назначени на трудови договори.