Днес е общественото обсъждане на изпълнението на бюджета за 2014 г. и на проектобюджета за 2016 година

   Две обществени обсъждания ще се проведат днес в зала „Гена Димитрова” в Плевен. На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.51, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен председателят на ОбС Мартин Митев организира от 16.30 часа публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Общината за 2014 година. Час по-късно – от 17.50 часа пък ще започне обсъждането на акцентите в проекта за бюджет на Община Плевен за 2016 година.