16 дни огласяват нуждата от борба с домашното насилие

   През тази година Център „Отворена врата” – Плевен се присъединява към призива на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” – най-голямата национална мрежа от неправителствени организации работещи в тази сфера, за незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция – информира Златка Мачева – председател на Управителния съвет на плевенския център. Кампанията срещу насилието над жени е 16-дневна и ще приключи на 10 декември – Международния ден на правата на човека. Подписването на Истанбулската конвенция има стратегическа роля не само за преодоляване на насилието над жени, но и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола.