Новини

Предлагат проф. Пламен Джуров за „Почетен гражданин на Плевен“

Комисия на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира днес /21 април/ за заседание. Председателят на Общинския съвет Мартин Митев, който е председател и на комисията, свиква заседанието от 16 ч. В Заседателната зала на Община Плевен при спазване на всички противоепидемични мерки.

Дневният ред включва обсъждане на едно предложение, постъпило в деловодството на ОбС за връчване званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на проф. Пламен Джуров. Вносител е Управителният съвет на Земляческо културно-просветно дружество „Плевен“.