Днес е Световният ден на метеорологията

   В два последователни дни Националният институт по метеорология и хидрология чества свои професионални празници – на 22 март, Световния ден на водата и на 23 март, Световния ден на метеорологията.  

Обединението на хидроложките и метеорологичните дейности в България се прави през 1950 година, когато с ПМС №2185 се създава обединената Хидрометеорологична служба (ХМС) към Министерския съвет. В нея се включват подразделения от 4 министерства – Централният метеорологичен институт (ЦМИ) при Министерство на земеделието, Хидроложката служба при Министерство на електрификацията, Метеорологичната служба на Въздушните войски и Военно-морската хидрометеорологична служба към Министерство на отбраната и Службата по биоклиматология при Централния институт по физиотерапия и курортология към Министерство на народното здраве.