Започна приемът на молби от хора с увреждания за безплатни винетки

До края на този месецхора с увреждания щемогат да подадатмолби за безплатни едногодишни винетки. От заплащането натаксатаса освободени лицата с 50 и над 50%намалена работоспособност или инвалидност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.