Обсъждаха мерки за опазване на децата и училищното имущество

   Охраната на учебните заведения и сигурността на децата обсъждаха, на работна среща-дискусия,  специалисти в Плевен. Събитието се организира от Регионален инспекторат по образованието, като в него взеха участие представители на училища, детски заведения и на институции, свързани с оглеждането и обучението на децата. В срещата се включиха  председателят на Общинския съвет Мартин Митев, заместник-кметът по сигурността Тодор Еленков, началникът на РИО-Плевен Албена Тотева, началникът на отдел „Образование”  Йонита Иванова и председателят на постоянната комисия по образование към Общинския съвет Диана Данова.