Две програми ще стимулират културните институти

   Информационен ден събра днес в заседателната зала на Община Плевен представители на културни институти, за да се запознаят с приоритетите и възможностите за финансиране по две от европейските програми – „Творческа Европа” и  „Европа за гражданите”. Срещата с координаторите от Министерството на културата организираха общинската администрация и Европейски информационен център „Европа директно” – Плевен. Пред присъстващите бяха разяснени възможностите за кандидатстване с проекти по двете програми. За радио „Плевен” Весела Кондакова, координатор на програма ”Творческа Европа” каза, че плевеските културни институти не проявяват активност при разработването на проекти и целта на подобни срещи е да се стимулира активността им.