Осем НПО-та ще работят по проект в здравеопазването

Граждански организации и представители на регистрираните за участие в местните избори политически партии и коалиции днес подписаха споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването. Проектът, разработен от експерти на осем неправителствени организации, е озаглавен „Плевен – европейски здравен център на Балканите” и се осъществява с методическата помощ на Института за регионални и международни изследвания – София. По време на реализирането му ще бъде изграден здравен клъстер – иновативен модел на високотехнологично, висококвалифицирано здравеопазване. По думите на Елена Иванова-Кирицова – координатор на проекта, той се осъществява в градовете Плевен, Бургас и Стара Загора.