Заместник-министър Деница Николова на среща в Плевен

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие в Плевен информационен ден по новата програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“  2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 8 октомври от 9.30 часа в зала „Плевен” на Областна администрация.

Програма „Дунав“  2014 – 2020 г.  е продължение на изпълняваната в периода 2007 – 2013 г. програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, в рамките на която се създаде широка платформа за сътрудничество между държавите от региона. По новата програма ЕС предоставя близо 222 милиона евро за реализация на проекти в подкрепа на иновациите и предприемачеството, опазването на природното и културно наследство в Дунавския регион, за подобряване на свързаността и преминаване към нисковъглеродна икономика.