Замърсена е била водата в Ореховица

Питейната вода в село Ореховица е показала несъответствие по микробиологични показатели при изследване, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Плевен.

По разпореждане на инспекцията ВиК дружеството е направило промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа с цел привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания.

Последващи контролни лабораторни изследвания доказват, че към настоящия момент няма риск за здравето на местните хора. На отговорното лице е съставен акт за административно нарушение.

През последната седмица по микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 7 проби питейни води от 7 населени места в Плевенска област. С изключение на тази от Ореховица, останалите отговарят на критериите.