Получаваме над 47 млн. лв. по ОП „Региони в растеж”

Община Плевен ще получи 47,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж 2015-2020”. Новост в програмата е това, че за първи път на местните власти се делегират права за изразходване на средствата.

Контролът остава за Управляващия орган, с който проектите и дейностите ще бъдат реализирани в партньорство.

По думите на кмета проф. д-р Димитър Стойков автономията много задължава и е изключително отговорна, тъй като нередностите ще се заплащат скъпо. В предстоящата да се изготви инвестиционна програма на Община Плевен ще се включи ремонтът на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” и зала „Катя Попова”.