Защитата от насилие, основано на пола, разискваха на форум

Център „Отворена врата” и сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” провеждат днес в Плевен конференция, на която се обсъждат проблеми с насилието, нормативната база за борба с него и законодателните промени от 2014 година, които регламентират защитата от насилие. В работата на конференцията бяха изслушани два доклада – за необходимостта от ратифициране на Истанбулската конвенция и за това какво показва мониторингът по прилагане на Закона за защита от домашно насилие.