Кметът на Община Плевен посети Крайова

На 11юни по покана на кмета на Община Крайова  –  Лиа Олгуца Василеску  в Крайова, област Долж в Румъния беше кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. На работната среща са били обсъдени възможностите за партньорство между двете общини, чрез изготвяне на партньорски проекти, чието финансиране може да бъде осигурено  по отворената покана на Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България  2014-2020 г.“.

Заедно с проф. Стойков в румънския град са били зам.-кметът „Териториално развитие” арх. Трифон Иванов и началникът на отдел „Изпълнение и отчитане на проекти“ в Община Плевен Камелия Горненска.