Новини

Общинският съвет се разпореди с дарените от Министерство на отбраната гилзи за паметник на Девета пехотна дивизия

1885 брой месингови гилзи, получени от Община Плевен от Министерството на обраната, ще бъдат предоставени безвъзмездно на сдружение „Героите на Дойран“ за изграждането на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия в града. Решението бе прието с 31 гласа „за“  от Общинския съвет на Плевен, като предложението бе внесено като извънредна точка в дневния ред на съветниците.

През септември 2018 г. в Областна администрация Плевен бе представен проекта за макет на паметника , който се реализира под патронажа на министъра на отбраната  Красимир Каракачанов.

Със свое решение от януари тази година Общинският съвет даде съгласие да се подготви искане до Министерство на отбраната за безвъзмездно предоставяне на 16 т месингови гилзи, които да се използват за изграждане на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия в Плевен. Със същото решение съветниците упълномощиха кмета на общината Георг Спартански да извърши необходимите правни и фактически действия за това. На 20 март 2019 г. последва заповед на министъра на отбраната за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 1885 броя месингови гилзи на Община Плевен. В компетентността на Общинския съвет е да се разпореди с това дарение по волята на дарителя. В тази връзка днес съветниците приеха гилзите да бъдат дарени на сдружение „Героите на Дойран“, инициатор за изграждане на паметника. Балансовата стойност на гилзите съгласно документите е 126 295 лв.

Идейният проект за паметник на Девета пехотна плевенска дивизия е той да бъде от няколко фигури – в центъра ще се издига фигурата на командира на дивизията ген. Владимир Вазов, а в четирите страни на паметника – фигури на четирима войници, символизиращи четирите войни, в които са участвали Четвърти пехотен плевенски полк и сформираната по-късно Девета пехотна плевенска дивизия. Предвижда се фигурите да бъдат изградени от материала от дарените гилзи.