Новини

Звено „Инспекторат” отчете дейността си от началото на годината

Звено „Инспекторат” към Община Плевен отчете дейността си от началото на годината до 19 октомври. За периода са съставени 95 акта за установяване на административни нарушения, 85 фиша и 91 констативни протокола. Връчени са 197 уведомления, заповеди и предизвестия на ОП „Жилфонд”. Работено е по 118 жалби. Връчени са 86 акта за установяване на административни нарушения и наказателни постановления на други общини. Разнесени са 253 наказателни постановления на Инспекторат и Полиция. Посетени са 72 сигнала, постъпили на Горещия телефон на Община Плевен. Репатрирани са 8 излезли от употреба моторни превозни средства, репатрирани с паяк са 605 моторни превозни средства, спрели след забранителен знак. Организирана е охрана на масови мероприятия, свързани с празници и други обществени прояви.