Новини

Плевенските есперантисти продължават делото на д-р Лудовико Заменхоф

Месец декември е важен за всички есперантисти по света. Така е и в България, където членове на есперантски дружества и симпатизанти отбелязват годишнините, свързани със създателя на езика есперанто д-р Лудовико Заменхоф. В Плевен есперантското движение има големи традиции, които се пазят и днес. Затова дружество „Eterna amikeco” /Вечно приятелство/ организира ежегодната Заменхова вечер, в която се включиха есперантисти и симпатизанти на движението. Председателят на дружеството Маргарита Тонкова подчерта значението на идеята за създаване на език, който обединява хората в цял свят, без значение какъв език говорят и каква религия изповядват, а д-р Емилия Каньовска прочете стихове, в които се говори да приятелството на хората по света и за обединяването им под зелената звезда – символ на Есперанто.

Още едно събитие събра плевенските есперантисти. Те посрещнаха своите съидейници от Русе. Водени от своя председател Маргарита Савова, есперантистите от крайдунавското дружество „Libero” обмениха с плевенчани опит и добри практики в организирането на есперантското движение. Есперантистите посетиха известни забележителности в Плевен, а председателите на двете дружества се договориха следващата среща да бъде на брега на река Дунав.

Накрая имаше и снимка за спомен.

Николай Стоев