Показват съкровищата на Плевен в Казанлък

В продължение на няколко месеца РИМ – Плевен ще гостува на Исторически музей „Искра” – Казанлък с изложба „Съкровищата на Плевен в Казанлък”. В нея са представени емблематични културни ценности от фонда на Плевенския музей, свързани с тракийската култура. Водещо е Бохотското съкровище от сребърни купи. Уникално е поради факта, че в древността събирането на съкровище от еднакви съдове е рядкост, а Бохотското е единственото изцяло запазено от този вид. Златната купа от Белене сама по себе си е съкровище, защото тя е единственият известен златен съд от този тип и с такава украса.