Съгласуваха идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус”

Идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Етап 1) – участък от трасето на територията на Плевенска област, беше разгледан и съгласуван на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията. Заседанието бе председателствано от областния управител Ралица Добрева. В него взеха участие заместник-областните управители арх. Бойко Балтаков и Красимир Иванов, представители на Службата по геодезия, картография и кадастър, дирекция АКРРДС в Областна администрация – Плевен, Областна дирекция „Земеделие”, Басейнова дирекция, Областно пътно управление, Регионално управление по горите – Ловеч, ВиК и ЧЕЗ.