22 точки в дневния ред на Общински съвет преди Коледа

По 22 точки ще заседават на 18 декември общинските съветници. Предколедното заседание ще започне с клетва на нов общински съветник, който влиза на мястото на назначената за областен управител Ралица Добрева.

Сред важните точки е Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за изменение и допълнение на Наредба 17 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, избор на кмет на Кметство Коиловци след като Красимир Иванов бе назначен за заместник-областен управител, както и предложение относно приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.