Новини

Здравната каса в Плевен спести 150 000 лева по време на криза

Над 150 288 лева от бюджета си е спестила Районната здравноосигурителна каса в Плевен през първото шестмесечие на годината, сочи предварителният контрол върху отчетената, от изпълнителите на здравни услуги, дейност. От тях най-много – 73 290 лева, не са изплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ. Близо 41 000 лева не са получили изпълнителите на първична медицинска помощ, 15 000 лева не са отишли при специализираната помощ, при аптеките – 4 900 лева, а при зъболекарите – малко над 6 600 лева. Най-честите причини да не бъдат изплатени средствата на изпълнителите са: отчитане на дейност на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права, оказана им медицинска услуга извън регистрите или пък дублиране на дейност.

Регистрираният спад на сумите от предварителния контрол през първите шест месеца от годината е 51 процента. Причината е значително редуцираният обем здравна помощ заради епидемията от коронавирус. За шестмесечието от болниците са отчетени и съответно са били обект на контрол 7 614  клинични пътеки по-малко спрямо отчетените за същия период на 2019 г. За амбулаторните процедури намалението е с 1 924 броя, а за клиничните процедури спадът е с 396 спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Основните причини за отпадане на заплащане след предварителен контрол в болничната помощ са следните: неспазено изискване за минимален брой диагностични и терапевтични процедури; по-малък престой по клинични процедури от необходимия; несъответствие с изискуемата водеща или допълнителна диагноза; хоспитализации със застъпващи се периоди в рамките на зададен период; прекъснати здравноосигурителни права на пациента към дата на изписване; отчетеното медицинско изделие, което НЗОК заплаща извън цената на клиничната процедура, надхвърля количествените ограничения по заплащането; неспазени ограничения в допустимите хоспитализации, които касата заплаща, установени при аналитични справки и други.