Новини

Наполовина по-малко дърва за огрев са отсечени в общинските гори

Едва 5 200 кубика дървесина за огрев е осигурило Общинското предприятие „Земеделие и гори“ тази зима за населението на селата от община Плевен. Традиционно всяка година в десетте общински горски масива се маркират 11 000 кубически метра, а поръчките от селските кметове достигат до 9 500 –  9 700 кубика. Драстичното намаление директорът на предприятието инж. Иван Мариновски отдава на пандемията от коронавирус. По тази причина трудно се намират и дърводобивни фирми, които да осъществят сечта. Въпреки това, община Плевен е една от малкото в страната, която осигурява на населението си дърва за горене на преференциални цени. 95 процента от изсечените дървета отива за това, останалата дървесина, която не е подходяща за горене, се продава за строителни цели.

Въпреки това „Земеделие и гори“ е единственото общинско предприятие, което през 2020 година не само е изпълнило плана си, но го е и преизпълнило с 14 процента. При заложени 1 600 000 лева са изкарани със 100 000 лева повече. Приходите идват основно от горските територии на общината и земеделските й земи, отделно приходи идват и от разрешителни, които се издават на физически лица по Закона за опазване на селскостопанското имущество. Тежка е годината и миналата беше тежка, успяхме да се справим с приходната част на нашия бюджет при условие че сме ползвали по-малко от 50 процента от предвиденото за ползване на горските територии, допълни инж. Мариновски. През седмицата на гората тази година предприятието засади 4 декара гора в парк „Кайлъка“ и още един декар акация в землището на Гривица.