Новини

Община Плевен осигури маски и дезинфектанти за кметствата, социалните, детски и учебни заведения

Заявените от Община Плевен количества дезинфектанти от лицензиран производител /за ръце, малки и големи повърхности/, както  и предпазни средства – маски, вече са доставени и започна тяхното разпределяне по график, съобщава пресцентърът на общинската администрация. Днес, 08 април, материалите получават представители на кметствата на територията на общината. Количества ще бъдат раздадени на всички второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на здравеопазването и социалните дейности на 09 април.

Хигиенни средства и маски са доставени на общинските предприятия „Жилфонд”, Център за градска мобилност, Общински медиен център, „Акварел”, „Управление на общински земи и гори”, както и на служителите от дирекциите „Обществен ред и сигурност”, както и за фронт-офисите – „Местни данъци и такси”, „Гражданска регистрация и обредни дейности”, Центъра за административно обслужване на гражданите. За последните три звена, както и за Заседателна зала на Община Плевен са закупени и бактерицидни лампи за стерилизация на въздуха чрез ултравиолетови лъчи.

Материали са осигурени и за всички общински училища и детски заведения. Те ще бъдат раздадени няколко дни преди оповестената дата за възстановяване на занятията.