Новини

300 неправилно паркирани ПМС-та е вдигнал „паякът“ за половин година

33 акта за нарушения на общинските наредби са съставени за първото шестмесечие на годината. Те са основно за нарушаване забраните за движение на каруци из града, паркиране на излезли от употреба автомобили, изхвърляне на боклуци и създаване на сметища и нерегламентирана търговска дейност. За същия период служители на І и ІІ РУ на полицията са съставили четири акта за нарушаване на нощната тишина, уточнява Десислава Йорданова, началник „Правно и нормативно обслужване“ в Община Плевен. Нощем това е работа на полицията, тъй като служителите на звено „Инспекторат“ работят от 8,30 до 17 часа.

Триста са нарежданията за принудително преместване на неправилно паркирали автомобили от началото на годината. За същия период фишовете за неправилно паркиране, съставени от общинските инспектори, са 103. В отдел „Нормативно и правно обслужване“ обаче не постъпва информация за плащанията по фишовете и актовете, с които се налагат глоби от 10 до 50 лева за маловажни нарушения. Обичайният акт, с който се налага административно наказание, е наказателното постановление, което влиза в сила седем дни след връчването му на виновния гражданин. Вземането по наказателно постановление е публично общинско вземане, поради което принудителното изпълнение се извършва от НАП, уточнява Йорданова. Информацията, която се получава в отдела на този етап, е за периода 2005 -2017 г., към този момент няма информация за платените наказателни постановления през 2018 и 2019 година.

Наредбите на Общински съвет-Плевен, са публикувани на интернет страниците и на Общинската администрация, и на Общинския съвет, така че всеки може да се запознае с тях, ако не желае да ги нарушава. Обичайно всеки глобяван се оправдава с  традиционното „не съм информиран“ или „не знаех“. Непознаването на Законите и Наредбите обаче не извинява извършването на нарушенията, предупреждава началникът на отдел „Правно и нормативно обслужване“.

Свилен Димитров