Новини

„Булгартрансгаз” ще извърши проучване на археологически обекти, уведомяват собствениците на имоти да осигурят достъп

В писмо до кмета на Община Плевен Георг Спартански от „Булгартрансгаз” ЕАД уведомяват собствениците и ползвателите на поземлени имоти, в които се намират археологически обекти, че трябва да осигурят достъп на лицата, получили разрешение за извършването на теренно проучване съгласно чл. 161а от Закона за културното наследство за осъществяване на проучване и опазване на археологически обекти.  Дейностите са част от работата по  обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница”, който е обект от национално значение.

Собствениците и ползвателите на имоти следва да се свържат с посоченото лице за контакт: Ния Колева – главен специалист- координиране на инвестиционни процеси в отдел „Управление на ключови проекти за разширение на междусистемна свързаност”  чрез e-mail: niya.koleva@bulgartransgaz.bg  или  телефон 0885 503 238 . С тях ще бъдат сключени споразумения за уреждане на достъпа, засегнатата площ и размера на дължимото обезщетение, което  „Булгартрансгаз” ЕАД  ще осигури за времето на извършваните дейности по проучване и опазване на културното наследство.