Новини

ОбС – Плевен избра четирима заместник – председатели

След полагането на новата клетва на 16 март и избор на председател, Общински съвет – Плевен гласува на днешното си заседание избор и на четирима заместник – председатели за мандат 2019 – 2023 г. Председателят на местния парламент Мартин Митев обяви поименно кандидатурите, внесени до него от групите общински съветници.

Съгласно Правилника за работа на Общинския съвет предложенията за кандидати за заместник-председатели се правят писмено от името на групите общински съветници. Направените предложения в залата бяха четири, като по реда на тяхното обявяване те са както следва:

от група ГЕРБ – за Петя Василева;

от група МК „Демократична България – Обединение“ – за Свилен Трифонов;

от група БДЦ – за Николай Маринов;

от група ДПС – за Васил Петков

След гласуване на всяка една от кандидатурите, Общинският съвет гласува единодушно в този мандат да има четирима заместник – председатели. Това са: Петя Василева, Свилен Трифонов, Николай Маринов и Васил Петков.