Областният съвет за развитие прие Регионалната схема за пространствено развитие

Областният управител арх. Бойко Балтаков, в качеството му на Председател на Областния съвет за развитие, откри и ръководи заседанието, чиято първа точка бе приемането на Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”, финансиран по програма „Трасгранично сътрудничество Румъния – България”, 2007-2013 и е разработена от ДЗЗД „Геоконсепт” след проведена обществена поръчка. Схемата е била обект на две обществени обсъждания, като е представена аналитичната и стратегическата част. След направената презентация от представителя на „Геоконсепт”, Областният съвет прие Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен.