13 проекта за наемане на 460 безработни бяха представени на комисия

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе днес заседание за разглеждане и одобряване на внесените в областна администрация Плевен регионални програми за заетост на социалните партньори от Плевенска област. Всяка година в Националния план за действие по заетостта се разработват различни мерки и програми за заетост, един от елементите на които са и Регионалните програми за заетост, насочени към решаване на местните проблеми на пазара на труда. Тази година за регионални програми са предвидени 10 000 000 лева за цялата страна.