Новини

ОбС заседава два поредни дни следващата седмица

С решение на Председателския съвет, Общински съвет – Плевен ще заседава следващата седмица в два поредни дни – на 27 и 28 февруари /четвъртък и петък/.
На заседанието на 27 февруари общинските съветници ще разгледат върнато за ново обсъждане решение за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. Решението бе гласувано на сесията в края на януари. На сесията на 27-ми за обсъждане влизат и всички постъпили до момента предложения за месеца.
На заседанието на 28 февруари Общински съвет – Плевен ще обсъжда отново проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година. Ще бъде разгледано и предложението за изменение в решението за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос.