Новини

„Утринна приказка“ отчитат следобед в Плевен

От днес до събота в Плевен ще бъдат отчетени резултатите от проекта „Утринна приказка“. Тази педагогическа практика е пилотен адаптационен модел за съвместна работа на педагози и родители при постъпване на децата в детска градина. Моделът на „Утринна приказка“ е дело на Министерството на образованието и науката и е разработен от проф. д-р Даниела Тасевска и доц. д-р Емил Бузов, директор на Педагогическия колеж в Плевен. Инициативата е приложена в пет области – Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Сливен и София град, като всяка от тях е представена с  три детски градини. От Плевенска област са включени ДГ „Надежда“ – Плевен, ДГ „Мечо Пух“- Кнежа, и ДГ „Лилия“ – с. Брестовец. Организатор  на срещата е Регионално управление на образованието – Плевен, а домакин е Педагогически колеж – Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. На нея ще бъдат представени добрите практики, след което ще се проведе дискусия за приложимостта на апробираната педагогическа практика и перспективите за развитието й. Форумът започва днес в 14, 30 часа.