Новини

Общинският съвет на Плевен се събира извънредно

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 16 януари /четвъртък/ от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Дневният ред включва една единствена точка – преразглеждане на Решение №035 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет, което е върнато за ново обсъждане от областния управител на Област Плевен.

С въпросното решение, прието на заседанието през декември, съветниците измениха свое предходно решение /Решение №1172/20.12.2018 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, за осигуряване на допълнителни финансови средства от Бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос.

С пълния текст на материала, който предстои да бъде обсъден, както и с мотивите на областния управител за връщане на решението, може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, категория „Заседания“/„Заседания на Общински съвет“/.