Новини

Средства за укрепване на две свлачища получава Община Плевен от държавата

Министерство на регионалното развитие и благоустройството преведе на няколко транша средства по сметката на Община Плевен за укрепване на две свлачища. Едното е в урбанизираната територия на с. Коиловци, а второто – в района на Регионалната система за управление на отпадъци в с. Буковлък, това информира кметът Георг Спартански, цитиран от отдел „Връзки с обществеността и протокол“. След възложено от Община Плевен на „Геозащита” ЕООД – Плевен инженерно-геоложко проучване на периодично активното свлачище, регистрирано в урбанизираната територия на с. Коиловци и прекъсващо участък от път III-3402, от дружеството изготвиха инвестиционен проект за укрепване на стойност 551 хил. лв. Въз основа на подписано през  декември 2019 год. споразумение между Община Плевен и Министерство на регионалното развитие и благоустройството като трансфер в бюджета на администрацията са преведени 400 хил. лв. Предстои стартиране на процедурата за избор на изпълнител, който да извърши укрепителните работи по свлачището . Останалите 151 000 лв. ще бъдат разплатени след представяне на сключен договор за изпълнение на дейностите.

За укрепване на свлачището в района на Регионалната система за управление на отпадъци на регион Плевен в  Буковлък има избрана фирма изпълнител, с която е подписан и договор на обща стойност 3 886 154.96 лв. До момента МРРБ на четири транша е превело на Община Плевен 2 299 908.09 лв. Съгласно сключено през декември споразумение, останалата сума също ще се превежда поетапно. Крайният срок за изпълнение на дейностите по укрепване на депото в Буковлък и възстановяване на инфраструктурата е 10. 12. 2020 година.